Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο που παρέχεται στο κάτω μέρος της φόρμας του 1ου βήματος ώστε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό και να σας αποσταλεί το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. Στην ίδια φόρμα υπάρχουν και σύνδεσμοι υπενθύμισης ονόματος χρήστη, αλλά και επαναφοράς κωδικού πρόσβασης. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού σας μπορείτε να εισέλθετε στην σελίδα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, όπου και συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στις φόρμες του 2ου βήματος. Η συμπλήρωσή τους αρχίζει από την επιλογή της επιθυμητής εκπαιδευτικής βαθμίδας και της αντίστοιχης σχολικής μονάδας, ενώ τα υπόλοιπα ζητούμενα στοιχεία μπορούν να εισαχθούν με οποιαδήποτε σειρά. Με την επιτυχή συμπλήρωση όλων των πεδίων μπορείτε να προβείτε στην επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω του κουμπιού "Αποστολή στοιχείων", αναμένοντας ανασκόπηση και απάντηση στο αίτημά σας από το ΑΜΗ μέσω τηλεφώνου ή email.

ΒΗΜΑ 1ο:

Εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό

ΒΗΜΑ 2ο:

Συμπληρώστε τα στοιχεία του σχολικού τμήματος προς επίσκεψη. Η ίδια φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή πολλαπλών αιτημάτων. Οποιαδήποτε επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 30 ημερών.

Βαθμίδα

Σχολική Μονάδα

Τμήμα

Αριθμός μαθητών (μέγιστο 25)


Συνοδός

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ημερομηνία

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που εισαγάγατε είναι σωστά καθώς δεν επιδέχονται αλλαγή μετά την αποστολή τους.
Σε περίπτωση λάθους επικοινωνήστε με το ΑΜΗ.

"Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα", Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, άξονας προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", MIS 453694
Ανάπτυξη ιστοχώρου με ανοικτές τεχνολογίες, Εργαστήριο Πολυμέσων και Περιεχομένου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης