Η εκκίνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να γίνει μέσα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, παρουσία του συνοδού και των μαθητών της σχολικής μονάδας. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον εκπαιδευτικό συνοδό γίνεται με την καταχώρηση ενός μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού, ο οποίος στέλνεται στον εκπαιδευτικό μέσω email από το Α.Μ.Η. Η διαδικασία παρακολούθησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε μαθητή ξεχωριστά, αλλά και για το σύνολό τους.

Η εκπαιδευτική πορεία των επισκεπτόμενων μαθητών και η κατάσταση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν μέρος είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή από τα στοιχεία του πίνακα που παρέχονται παρακάτω. Οποιοσδήποτε χρήστης (συνοδός ή εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας) πραγματοποίησε την έναρξη αυτού του προγράμματος έχει και την δυνατότητα συμμετοχής στην βιωματική διαδικασία μέσω του κουμπιού "Ανανέωση", μέσω του οποίου μπορεί είτε απλά να παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή να παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Δραστηριότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες προς το παρόν

Το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος επέρχεται με την ολοκλήρωση των επιμέρους δραστηριοτήτων που παρέχονται είτε στις ψηφιακές ταμπλέτες (tablets), είτε στα διαδραστικά τραπεζάκια. Από εκείνη την στιγμή και μετέπειτα η εν λόγω διαδικασία καταγραφής παύει την λειτουργία της και αναμένει τον τερματισμό της από τον συνοδό της σχολικής μονάδας. Αυτό είναι δυνατό με την επιλογή του κουμπιού "Τερματισμός", όπου σηματοδοτεί την λήξη της επίσκεψης. Η επιλογή τερματισμού του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μη αναστρέψιμη διαδικασία, η οποία διαγράφει το σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν στην παραπάνω ενότητα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέγει αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητές τους. Ο έλεγχος προόδου διενεργείται από τον εκάστοτε συνοδό μέσω της ενότητας "Παρακολούθηση Προγράμματος", κρίνοντας ανάλογα για το πότε θα τερματίσει την όλη διαδικασία.

"Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα", Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, άξονας προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", MIS 453694
Ανάπτυξη ιστοχώρου με ανοικτές τεχνολογίες, Εργαστήριο Πολυμέσων και Περιεχομένου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης