Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, με τίτλο "Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο". Το πρόγραμμα καλεί τους μαθητές να ταξιδέψουν στη Μεσόγειο των προϊστορικών και των ιστορικών χρόνων και να γνωρίσουν τα σημαντικότερα λιμάνια της κατά την αρχαιότητα. Στο ταξίδι τους οι μαθητές ακολουθούν τους εμπορικούς δρόμους κάθε εποχής, αναζητούν πρώτες ύλες και εξωτικά αντικείμενα, έρχονται σε επαφή με το διαφορετικό και εξερευνούν τις διαπολιτισμικές επαφές της Κρήτης με άλλους λαούς.
     Για να παρακολουθήσει μία τάξη του Γυμνασίου το προσφερόμενο πρόγραμμα του μουσείου δεν απαιτείται πρότερη γνώση. Οι δραστηριότητες είναι διαμορφωμένες με τρόπο τέτοιο που οι συμμετέχοντες αναζητούν τις απαντήσεις στα ίδια τα αντικείμενα της έκθεσης, αλλά και στο εποπτικό υλικό που τα συνοδεύει.
     Η υλοποίηση του προγράμματος, διάρκειας 1 ½ ώρας, γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν αυστηρά έως 25 μαθητές, συνοδευόμενοι από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό.
     Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς συνοδούς με την καθοδήγηση - βοήθεια υλικού που δίνεται από το μουσείο διαδικτυακά, πριν την προκαθορισμένη επίσκεψη, αλλά και σε tablets με οδηγίες και λύσεις για τον εκπαιδευτικό, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
     Για να παρακολουθήσει μια τάξη του Γυμνασίου το πρόγραμμα, θα πρέπει υποχρεωτικά ο εκπαιδευτικός-συνοδός του σχολείου να κλείσει ραντεβού συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα κράτησης (εδώ). Η διαδικασία κράτησης ολοκληρώνεται με την αποστολή e-mail επιβεβαίωσης από το μουσείο στο ενδιαφερόμενο σχολείο.
"Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα", Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, άξονας προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", MIS 453694
Ανάπτυξη ιστοχώρου με ανοικτές τεχνολογίες, Εργαστήριο Πολυμέσων και Περιεχομένου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης