Σε αυτήν την ιστοσελίδα παρατίθεται ένα μικρό αλλά ενδεικτικό δείγμα των εκπαιδευτικών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί για τις ανάγκες της πλατφόρμας των Βιωματικών Πολιτισμικών Περιβαλλόντων. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει να έχει προεγκαταστημένο τον Unity Web Player προκειμένου να επωφεληθεί από τα ακολουθούμενα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τα τελευταία έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την συσκευή που διαθέτει ο τελικός χρήστης στους χώρους του μουσείου, με την πρώτη κατηγορία να αντιστοιχεί στις ψηφιακές ταμπλέτες (tablets) και την δεύτερη στα διαδραστικά τραπεζάκια.

Το ακολουθούμενο παιχνίδι αφορά μαθητές Πρωτοβάθμιων σχολικών μονάδων και επικεντρώνεται στις γνώσεις τους γύρω από τα φαγητά που ήταν διαθέσιμα κατά την Μινωϊκή εποχή. Σκοπός του παιχνιδιού είναι πρωτίστως η αναγνώριση των κατάλληλων φαγητών, και μετέπειτα η επιλογή τους για ψήσιμο στο αντίστοιχο καζάνι της εφαρμογής με λειτουργία drag and drop.Το ακολουθούμενο παιχνίδι αφορά μαθητές Πρωτοβάθμιων σχολικών μονάδων και επικεντρώνεται στην παρουσίαση διάφορων αγγείων και γραφικών παραστάσεων της Μινωϊκής εποχής. Σκοπός του παιχνιδιού είναι πρωτίστως η επιλογή ενός επιθυμητού αγγείου για τον στολισμό του με μια συγκεκριμένη ζωγραφική αναπαράσταση. Οι τελευταίες βρίσκονται κρυμμένες μέσα στον τρισδιάστατο χώρο του αγγειοπλάστη, δίνοτας την δυνατότητα στον χρήστη να εντοπίσει 5 εξ' αυτών. Τέλος, το επιλεχθέν αγγείο στέλνεται για ψήσιμο στον φούρνο της εφαρμογής, όπου και γίνεται εμφανής η αλλαγή του χρώματός του."Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα", Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, άξονας προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", MIS 453694
Ανάπτυξη ιστοχώρου με ανοικτές τεχνολογίες, Εργαστήριο Πολυμέσων και Περιεχομένου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης