Στοιχεία Επικοινωνίας

Ξανθουδίδου 2, 71202
Ηράκλειο Κρήτης

P: +30 2810 279000, +30 2810 279002, +30 2810 279087

F: +30 2810 279001

E: amh@culture.gr

Θερινό Ωράριο: Δευτέρα-Κυριακή, 8:00-20:00

Χειμερινό Ωράριο: Δευτέρα, 11:00-17:00

Χειμερινό Ωράριο: Τρίτη-Κυριακή, 8:00-15:00

Επικοινωνήστε μαζί μας
"Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα", Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, άξονας προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", MIS 453694
Ανάπτυξη ιστοχώρου με ανοικτές τεχνολογίες, Εργαστήριο Πολυμέσων και Περιεχομένου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης