1. Για να παρακολουθήσει μία τάξη ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΑΜΗ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κράτηση με τη συμπλήρωση της φόρμας κρατήσεων.
  2. Μετά την ηλεκτρονική κράτηση αποστέλλεται απαντητικό e-mail επιβεβαίωσής της. Στο ίδιο e-mail επισυνάπτονται επιπλέον πληροφορίες για τον/τους συνοδό/ούς εκπαιδευτικό/ούς σχετικά με τη δομή του προγράμματος που έχει επιλεγεί.
  3. Πριν την επίσκεψη στο μουσείο, οι εκπαιδευτικοί συνοδοί μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές:
    • δίνοντάς τους πληροφορίες για το μουσείο που πρόκειται να επισκεφτούν
    • συζητώντας μαζί τους τους κανόνες συμπεριφοράς στο μουσείο
    • κάνοντας σύντομη εισαγωγή για την περίοδο όπου εντάσσεται το εκπαιδευτικό που επέλεξαν
  4. Πριν την άφιξη της ομάδας στο ΑΜΗ, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί συνοδοί να έχουν ολοκληρώσει το χωρισμό των ομάδων ανά τρεις μαθητές, ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος από το πρόγραμμα.
"Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα", Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, άξονας προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", MIS 453694
Ανάπτυξη ιστοχώρου με ανοικτές τεχνολογίες, Εργαστήριο Πολυμέσων και Περιεχομένου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης